Skip to main content

Pribatutasun-politika*

Pribatutasun-politika honek (aurrerantzean, “PRIBATUTASUN-POLITIKA”) arautzen ditu, oro har, ELHUYAR-ZUBIZE SLU (aurrerantzean, “ELHUYAR-ZUBIZE”) egiten duen datu pertsonalen bilketa eta tratamendua. (I) Datu pertsonal horiek zuk ematen dizkiguzu, www.elhuyar.eus domeinu-izenaren bidez sarbidea duen webgunearen erabiltzaile zaren aldetik (aurrerantzean, “WEBGUNEA”), barne direla (i) WEBGUNEAREN bidez une bakoitzean eskuragarri dauden zerbitzuak eta (ii) orain behar bezala identifikatuko diren beste sistema batzuen bidez bildutako beste datu batzuk. Horretaz guztiaz gainera, kontuan hartzekoak dira atal, formulario edo webguneko zerbitzu batzuetan jasotako berariazko aurreikuspenak, zeinen bidez informazioa ematen baitzaizu, eta, hala dagokionean, onespena eskatu.

Lege-, jurisprudentzia- edo administrazio-eskakizun berriei eta WEBGUNEAREN bidez une bakoitzean gauzatuko diren jarduerei erantzuteko, PRIBATUTASUN-POLITIKA aldatzeko eskubidea du ELHUYAR-ZUBIZEK, betiere zure eskubideak eta interesak une oro kontuan izanda.

Dena den, bere PRIBATUTASUN-POLITIKAN sartzeko baliabide tekniko guztiak emango dizkizu ELHUYAR ZUBIZEK, datuak babesteko araudian jasotzen diren informazio-betebeharrak behar bezala betetzeko.

1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Zure datuen tratamenduaren arduraduna ELHUYAR-ZUBIZE, S.L., da (Helbidea: Zelai Haundi 3, Osinalde industrialdea, Usurbil, Gipuzkoa. Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatua, 1.965 liburukian, 136 folioan, SS-20.890 orrian eta honako IFK zenbakiarekin: B-20775581.

PRIBATUTASUN-POLITIKARI edo zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko galderarik baduzu, jarri gurekin harremanetan goian adierazitako helbidean edo helbide elektroniko honetan: @email

2. Nola lortu ditugu zure datuak?

ELHUYAR-ZUBIZEN tratatzen ditugun datuak zerorrek emanak dira, eta bide hauetatik jaso ditugu: (i) WEBGUNEAN edo beste kanal batzuetan nabigatzen ari zarela betetzen dituzun formularioen bidez (WEBGUNEAREN erabiltzaile moduan erregistratzen zarenean –halakorik badago–, harremanetarako formularioetan, lehiaketetan izena emateko formularioetan, ELHUYAR-ZUBIZEK antolatutako ekitaldietan, lan-eskaintzetako edo hautaketa-prozesuetako formularioetan eta abar); (ii) kontsultako mezu elektronikoen bidez; edo (iii) behar bezala identifikatutako beste sistema batzuen bidez (hala nola gure instalazioetako bideozaintza-sistemaren bidez).

Emandako datu pertsonalak hirugarren batenak baldin badira, ziurtatzen duzu hirugarren horri PRIBATUTASUN-POLITIKA jakinarazi diozula, eta haren baimena jaso duzula ELHUYAR-ZUBIZERI datuok emateko, aurrerago zehazten diren helburuetarako.

Horretaz gainera, jakinarazten dizugu zure sare sozialetako datuak ere balia ditzakegula ELHUYAR-ZUBIZEK sare sozial bakoitzean dituen profil korporatiboen bidez, betiere sare sozial bakoitzean zehaztutako baldintzetan.

3. Zer motatako datuak tratatzen ditugu?

ELHUYAR-ZUBIZEN tratatzen ditugun datuak zerorrek emanak dira, eta bide hauetatik jaso ditugu: WEBGUNEAN nabigatzen ari zarela bete dituzun formularioen bidez, posta elektroniko bidez, ELHUYAR-ZUBIZEK sare sozialetan dituen profilen bidez edo beste bideren bat erabiliz.

Zehazki, ELHUYAR-ZUBIZEK kategoria hauetako datuak tratatzen ditu:

 • Harremanetarako datu identifikatzaileak (izena, abizenak, NAN zenbakia, postako helbidea, helbide elektronikoa, telefonoa...).
 • Bankuko datuak eta transakzio ekonomikoei buruzkoak.
 • Identifikazio-kodeak eta -pasahitzak, hala nola WEBGUNEKO erabiltzaile erregistratua.
 • Interneteko nabigazio-datuak (IP helbidea, webguneetako bisitak, wifi-sareetarako konexioak...).
 • ELHUYAR-ZUBIZEK antolatutako ekitaldietako irudiak.
 • Datu pertsonalak, hala nola trebakuntzari eta enpleguari buruzkoak (lan-eskaerei edo eskaintzei lotuta, edo zure borondatez parte hartzen duzun ELHUYAR-ZUBIZEREN hautaketa-prozesuei lotuta).

4. Zer helbururekin eta zer legitimaziorekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 • WEBGUNEAREN erabiltzaile gisa zure erregistroa kudeatzea eta izapidetzea, posible denean.
 • ELHUYAR-ZUBIZEK WEBGUNEAREN bidez zure eskura jartzen dituen eduki eta zerbitzuen erabilera kudeatzea, barne direla blogeko zerbitzuak, sare sozialetakoak edo WEBGUNEAREN bidez eskura daitezkeen beste funtzioak.
 • ELHUYAR-ZUBIZEREN produktuen edo zerbitzuen kontratazioa izapidetzea eta kudeatzea (kontratazio hori WEBGUNEAREN bidez nahiz beste edozein modutara egiten dela ere), produktu horien bidalketa izapidetzea, eta, oro har, gure produktu eta zerbitzuen hartzaile zaren aldetik, gurekiko harremana mantentzea, kudeatzea eta kontratuzko harremana kontrolatzea. 
 • WEBGUNEAREN edo posta elektronikoaren bidez egindako informazio-eskaerak, iradokizunak, kexak eta erreklamazioak izapidetzea eta kudeatzea.
 • Bide elektronikoak edo bestelakoak erabiliz, ELHUYAR-ZUBIZEREN edo taldeko beste entitate batzuen komunikazio komertzialak eta publizitatea bidaltzea (betiere entitateak ongi identifikatuta badaude www.elhuyar.eus webgunean), haien produktu, zerbitzu, eskaintza eta sustapenei buruz, bai eta entitate horiei buruzko bestelako informazio garrantzitsua ere, betiere zuk horretarako baimena eman baldin baduzu.
 • Aldizkariko-buletina” zerbitzurako harpidetza eta harekin lotutako komunikazio elektronikoen bidalketa kudeatzea, betiere zuk horretarako baimena eman baldin baduzu.
 • ELHUYAR-ZUBIZEK antolatzen dituen eta zure borondatez parte hartzen duzun lehiaketa, jarduera eta ekitaldietako parte-hartzea kudeatzea. 
 • ELHUYAR-ZUBIZEK antolatutako lehiaketa, jarduera eta ekitaldiak zabaldu eta kudeatzea, horretarako baimena eman baduzu.
 • Zure lan-eskaintza, lan-eskaintzako izen-ematea eta hautaketa-prozesuko parte-hartzea kudeatzea.

Datuak babesteari buruzko araudi aplikagarrian jasotakoarekin bat, hauek dira ELHUYAR-ZUBIZEK zure datu pertsonalak tratatzeko oinarriak: (i) zure baimena, zeina zure borondatez emandako datuok jasotzeko WEBGUNEAN erabilitako mekanismoen bidez datuak jasotzean eman baitzenuen; (ii) gurekiko harremana, gure produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko; edo (iii) ELHUYAR-ZUBIZEREN interes legitimoa, gure instalazioetako bideozaintza-sistemei eta hark legitimatutako beste tratamendu batzuei dagokienez.

Tratamenduaren oinarria zure baimena denean, edozein unetan eta doan ezezta dezakezu,  7 atalean zehazten den moduan.

5. Nori jakinaraziko dizkiogu zure datuak?

Hirugarren hauei jakinarazi ahal izango dizkiegu zure datuak:

 • Administrazio eta erakunde publikoei, ELHUYAR-ZUBIZEK erakunde horiei datuak jakinarazteko betebeharra duenean.
 • ELHUYAR-ZUBIZE parte den enpresa-taldearen barneko entitateei (betiere entitateak ongi identifikatuta badaude www.elhuyar.eus webgunean), helburu hauetarako: zure eskaerei eta kontsultei erantzuteko, edo entitate horiei edo haien jarduera eta produktuei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzeko, betiere zure baimena baldin badugu.
 • Zure baimena baldin badugu, ELHUYAR-ZUBIZEREKIN kolaboratzen duten entitateei, ELHUYAR-ZUBIZEREKIN batera beren kanaletan antolatzen dituzten lehiaketa, ekitaldi eta jardueren berri emateko. Datuak emateko unean, zein entitateri emango zaizkion jakinaraziko da.

Bestalde, jakinarazten dizugu ELHUYAR-ZUBIZEK Estatu Batuetako hirugarren erakunde (tratamendu-eragile) batzuen zerbitzuak erabiltzen dituela “Newsletter” zerbitzuko komunikazioak eta bestelako merkataritza-komunikazio elektroniko batzuk bidaltzeko. Beraz, komunikazio horien hartzaileekin harremanetan jartzeko datuak nazioarteko datu-transferentziaren xede izango dira, eta, hori bideratzean, hirugarren herrialde batzuetan ezarri eta Europar Batasunak onetsitako kontratu-klausulen ereduak erabiliko dira datu pertsonalak tratamendu-eragileei transferitzeko.

6. Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

Oro har, baimena ezeztatzen duzun bitartean edo ezabatzeko eskatzen duzun bitartean gordeko ditugu, bai eta ELHUYAR-ZUBIZEREN legezko obligazioak betetzeko beharrezkoa den denboran ere.

Dena den, bere esku dituen datu pertsonalak ezabatzeko epeak kontrolatzeko barne-politikak ditu martxan ELHUYAR-ZUBIZEK; beraz, litekeena da jaso ziren helbururako beharrezkoak edo egokiak ez direnean ezabatzea.

Beste hau ere zehaztu dugu:

 • Lan-eskaintzak kudeatzeko datuei dagokienez, berriz, gehienez 2 urtean gordeko dira.

7. Zer eskubide dituzu?

Datuak babesteko araudiak zure datu pertsonalen gaineko eskubide hauek aitortzen ditu. Tratamenduak irauten duen bitartean gauzatu ahal izango dituzu. Eskubidea duzu:

 • Datuetara sartzeko: datuetara sartzeko eskubidea duzu, jakiteko zer datu pertsonal ari garen tratatzen.
 • Datuak zuzendu edo ezaba ditzagun eskatzeko: Egoera jakin batzuetan, eskubidea duzu tratatzen ari garen eta zuzenak ez diren datuak aldatzeko; eta ezabatzeko ere eska dezakezu, esate baterako datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak haiek eskatu ziren helburuetarako.
 • Datuen tratamendua mugatu dezagun eskatzeko: Egoera jakin batzuetan, zure datuen tratamendua mugatzeko eska dezakezu. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo haietatik babesteko bakarrik gordeko ditugu, datuak babesteari dagokionez aplikatzekoa den araudiak ezarritakoari jarraikiz.
 • Datuak eramateko: Egoera jakin batzuetan, eskubidea duzu zuri dagozkizun eta guri eman dizkiguzun datuak erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean jaso eta beste tratamendu-arduradun bati emateko.
 • Zure datuak tratatzeari uko egiteko: Egoera jakin batzuetan, eta zure egoera partikularrarekin lotutako arrazoiak direla medio, eskubidea duzu zure datuak tratatzeari uko egiteko. Kasu horretan, datuak tratatzeari utziko diogu, kasu hauetan izan ezik: premiazko arrazoi legitimoren bat badago, edo erreklamazioak aurkeztu edo haietatik babestu behar badugu.

Emandako baimena edozein unetan atzera botatzeko eskubidea duzu, baina horrek ez dio eragiten baimena atzera bota aurretik egindako tratamenduaren zilegitasunari.

Eskubide horiek baliatzeko, idatzizko eskaera bat bidali behar zaio ELHUYAR-ZUBIZERI 1 atalean adierazitako helbidera edo helbide elektroniko honetara: @email.

Zure eskubideak baliatzean gogobetetzen ez bazara, erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu datuak babesteko agintaritza eskudunaren aurrean (Espainian, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia). Harekin harremanetan jartzeko, ikusi webgunea: www.aepd.es.

8. Segurtasun-neurriak

ELHUYAR-ZUBIZEK konpromisoa hartzen du konfidentzialtasun osoz eta sekretu-betebeharra betez tratatzeko erabiltzailearen datu pertsonalak, datuak babesteko araudian ezartzen denarekin bat. Horretarako, behar diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzazkoak hartuko ditu zure datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea eta/edo eskuratzea saihesteko, teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta jasan ditzaketen arriskuak kontuan izanik.