Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

HABE

En col·laboració amb l'entitat, hem ha elaborat l'I Pla d'Igualtat d'HABE. En primer lloc, hem analitzat la situació de partida:

  • Grau d'incorporació de la perspectiva de gènere en l'activitat d'HABE.
  • Presència de dones i homes en llocs de responsabilitat i de presa de decisions.
  • Distribució de dones i homes per àmbits de treball.
  • Condicions laborals.
  • Ús de mesures de conciliació.
  • Selecció i opcions de promoció.
  • Situació del professorat dels euskaltegis.
  • Participació de l'alumnat segons el sexe.

Hem compartit el diagnòstic amb els responsables de totes les àrees d'actuació d'HABE i, després d'una reflexió sobre la situació, hem elaborat un pla d'intervenció.