Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

CIC nanoGUNE

En el centre de recerca CIC nanoGUNE, existia ja, per iniciativa dels treballadors, una Comissió d'Igualtat i ens van cridar per a ajudar-los a analitzar la situació, a aprofundir en ella i a planificar el treball dels pròxims anys. Per a això, vam fer els passos següents:

  • Enviem un qüestionari a tot el personal.
  • Vam fer una recopilació exhaustiva de dades i documentació.
  • Vam mantenir llargues entrevistes individuals i també grupals per a conèixer millor l'organització i fer un diagnòstic en el que a la igualtat es refereix.

Després, en col·laboració amb la Comissió d'Igualtat, dissenyem un pla d'acció per als pròxims quatre anys i definim les directrius per a aquest període de temps, tenint en compte els principals reptes de l'organització. Des de llavors col·laborem en la implementació i sistematització del Pla i treballem braç a braç amb la Comissió d'Igualtat i amb els responsables de l'organització. Mitjançant aquest procés, d'una banda, hem aconseguit que l'organització atorgui la importància deguda a la igualtat i, d'altra banda, el personal s'ha sentit escoltat i valorat en les seves opinions.