Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

Lehendakaritza euskara-normalizazioa sistematizatu

El Govern Basc recull i difon en un fullet el procés de normalització del basc en Lehendakaritza dut a terme juntament amb Elhuyar

2022 | desembre 14

El procés de promoció del basc en Lehendakaritza no és nou, ja que en els últims anys s'han desenvolupat diversos plans i iniciatives per a fomentar la presència i l'ús del basc en el departament. Ara, el Govern Basc ha recollit en un fullet el procés de normalització del basc dut a terme juntament amb Elhuyar en Lehendakaritza, amb la finalitat de millorar les experiències i canalitzar iniciatives de major abast de cara al futur. 

Va ser l'any 2017 quan es va decidir afrontar amb una nova visió al procés de normalització del basc, i és de justícia dir que el procés va rebre un impuls significatiu tant en l'aspecte quantitatiu (ús i presència) com en el qualitatiu (il·lusió en el departament, col·laboració, implicació, solidesa de la iniciativa…).


Per això, conscients de l'èxit de les experiències, es va decidir analitzar els passos donats, amb la finalitat d'identificar les claus i les àrees de millora per a avançar en aquesta anàlisi, així com per a visualitzar en quin punt vol estar Lehendakaritza dins de deu anys. Es pretén, a més, si el model i l'anàlisi del camí recorregut pogués ser d'utilitat, posar-lo a la disposició d'institucions similars.


El primer pas per a abordar la labor de sistematització va ser la descripció detallada de la trajectòria recorreguda de 2017 a 2021. La visió global de l'itinerari va ajudar a identificar les claus i a visualitzar els passos següents. La sistematització és la interpretació crítica d'una o diverses experiències. En aquest cas, l'organització i reconstrucció d'aquestes experiències va contribuir a identificar elements com la lògica del procés, els seus factors i claus principals, la relació entre elles i el motiu pel qual es va actuar així. En definitiva, la sistematització és una eina per a comprendre millor les nostres experiències, sempre amb l'objectiu de millorar-les i canalitzar iniciatives de major abast.


Les principals claus que s'han identificat gràcies al treball de sistematització de Lehendakaritza han estat les següents:

  • Els valors compartits en el procés: cuidar la diversitat, possibilitar l'escolta activa, fer passos d'una manera progressiva, enfortir la confiança recíproca, estructurar el lideratge compartit, actuar amb flexibilitat, fomentar l'empatia i l'assertivitat, situar a les persones en el centre…
  • Adoptar una decisió política clara i canalitzar la col·laboració entre el nivell polític i el tècnic.
  • Consensuar la direcció i la meta del procés amb tots els agents.
  • Fer veure i sentir la necessitat del basc a responsables i persones treballadores.
  • Nomenar una persona responsable de basca, amb capacitat decisòria, i crear un equip motor eficaç que lideri el procés. 
  • Activar líders informals i buscar aliances i complicitats.
  • Mirar a la realitat lingüística no des del punt de vista de la llengua hegemònica i adoptar la perspectiva de la llengua minoritària, proporcionant formació en sociolingüística als membres de l'organització per al seu apoderament en aquesta matèria.
  • Subratllar i visibilitzar la importància d'entendre el basc.
  • Avaluar contínuament el procés. 


D'altra banda, amb la mirada posada en el futur, i assumint la situació actual, és un bon moment per a fer els passos necessaris perquè el basc en Lehendakaritza sigui una cosa natural, és a dir, perquè Presidència pugui ser un arigune o espai d'ús del basc. La sistematització ha ajudat a definir el nord d'aquesta nova fase, en la qual caldrà planificar estratègies i passos, com el disseny del nou pla, el reforçament del lideratge lingüístic de les direccions, la implicació i la formació de la nova generació de tècnics de basc, entre altres.