Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

El servicio de traducción de Elhuyar ha renovado el certificado de calidad

El servei de traducció d'Elhuyar ha renovat el certificat de qualitat

2021 | novembre 18
El servei de traducció professional d'Elhuyar ha renovat el certificat de qualitat EN ISO 17100:2015. Aquest document certifica que Elhuyar cuida amb manyaga el servei que presta als seus clients, tant pel que fa a la qualitat dels textos que lliura com a la seva relació amb el client.

Elhuyar va obtenir en 2010 la primera certificació de qualitat, UNEIX EN 15038, i la va renovar anualment fins que en 2016 aquesta certificació va ser substituïda per l'obtinguda segons la norma EN ISO 17100:2015, que també ha renovat any rere any.


Elhuyar porta més de 20 anys prestant serveis de traducció i correcció (itzulpenak.elhuyar.eus). El seu servei de llengua i tecnologia està especialitzat en la traducció de textos tècnics, traducció de llibres de text universitaris de disciplines molt diverses, traducció de temaris cientificotècnics de Formació Professional, textos empresarials i localització de programari. A més, tradueix habitualment textos de campanyes publicitàries i documents dirigits als clients per a nombroses empreses del sector dels serveis.


Els traductors del servei de traducció d'Elhuyar compten amb una llarga experiència en la gestió de treballs urgents i de gran volum. A més, ofereixen sota demanda un servei de lliurament diari de treballs de traducció i correcció especialment adaptat a les necessitats dels clients que així ho sol·licitin, i gestionen traduccions i correccions en diverses llengües (tant d'origen com de destinació). Treballen fonamentalment amb les llengües següents: basc, espanyol, francès, anglès, català i gallec; però el seu servei de traducció atén també sol·licituds de traducció a tot l'espectre de les llengües de la Unió Europea. 


A més, des de l'any 2021, en el servei de traducció d'Elhuyar es creen i tradueixen subtítols i transcripcions de treballs audiovisuals.
Elhuyar compte per a això amb una tecnologia pròpia, el reconeixedor de la parla Aditu, i ofereix un servei professional a través d'ell.

 

Itzulpenflow: relació directa amb el client

Elhuyar utilitza una plataforma integral que permet controlar tot el flux de treball implicat en el procés de traducció: Itzulpenflow.


Permet gestionar tots els passos necessaris des que el client sol·licita una traducció o correcció fins que rep el text definitiu: comunicació fluida amb el client, sol·licituds de traducció i correcció, assignació i control intern dels treballs de traducció i correcció, i tasques relacionades amb els aspectes administratius i financers de les sol·licituds (per exemple, pressupostos i facturació). 


El client, per part seva, pot realitzar el seguiment de totes les seves peticions en aquesta plataforma, i pot descarregar des d'ella en qualsevol moment tant el text original com la traducció o correcció sol·licitades.