Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

Pla d'acció per a la promoció del basc en Abadiño

Hem elaborat un pla d'acció per a la promoció del basc en Abadiño; a més, hem preparat un pla per a la normalització de l'ús del basc per al període 2019-2022. Com és habitual, tots dos plans estan basats en processos de participació. En el cas del pla d'acció per a la promoció de basca, s'han recollit les aportacions de la ciutadania i en el cas del pla per a la normalització de l'ús del basc a l'ajuntament, les del personal municipal. A més, al llarg de tot el procés han participat regidors de tots els partits i tècnics de normalització lingüística que han fet diverses aportacions.