Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

Noticia Elhuyar

Mesures adoptades per Elhuyar davant el coronavirus

2020 | març 13
A petició de les circumstàncies, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, en Elhuyar hem adoptat mesures per a reduir al màxim els desplaçaments.

A petició de les circumstàncies, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, en Elhuyar hem adoptat mesures per a reduir al màxim els desplaçaments.

Als nostres clients i socis, així com a tots els que col·laborin amb nosaltres, els donarem totes les facilitats per a continuar prestant el servei de la millor manera possible, en la mesura que les circumstàncies ho permetin.

En la nostra normativa interna hem recollit les possibilitats de treballar des de casa i d'ajustar els horaris a les necessitats particulars, i en aquesta situació hem flexibilitzat encara més per a fer més compatibles el treball, la cura de la comunitat i la vida personal. #COVID19