Ir o contido principal

Tradución especializada

Ofrecemos traducións especializadas: textos científico-técnicos de todos os niveis; textos administrativos e xurídicos; campañas de comunicación e publicidade; e localizacións web e software. Paira iso contamos cun equipo de tradutores de gran experiencia especializado en textos técnicos e científicos. Tamén facemos transcricións e subtítulos multilingües.

As certificacións seguintes son una mostra da excelencia do noso proceso de traballo:

  • Certificado de calidade UNE-EN 15038:2006 obtido en 2007 (AENOR, Asociación Española de Normalización e Certificación).
  • Certificado de calidade NISO 17100:2015 obtido en 2016 e renovado en 2019 (AENOR, Asociación Española de Normalización e Certificación)

Como traballamos?

Formatos: entregarémosche a tradución no formato que necesites.

Tanto si trátase dun texto simple como dunha maqueta complexa, adaptarémonos ás túas necesidades.

Linguas: Traballamos fundamentalmente coas linguas seguintes: eúscaro, español, francés, inglés, catalán e galego; pero o noso servizo de tradución atende tamén solicitudes paira todas as linguas da Unión Europea. Contamos cunha ampla rede de tradutores nativos tanto de linguas da Unión Europea como doutros lugares.

Prazos: entregaremos o traballo no prazo que necesites.

Cando solicites una tradución ou una corrección, podes elixir a data de entrega.

Calidade: garantimos a calidade lingüística do traballo.

Os nosos tradutores traducen unicamente ao seu(s) lingua(s) materna(s) e todas as traducións son supervisadas por un corrector. Contamos cun equipo de calidade lingüística, do que forman parte, entre outros, tres académicos correspondentes de Euskaltzaindia de recoñecido prestixio, ademais de tradutores e terminólogos de longa traxectoria. Devandito equipo actualiza periodicamente os criterios lingüísticos de traballo, algo sempre importante paira garantir a calidade do traballo.

Seguimento: poderás controlar en todo momento o custo do traballo e a fase na que se atopa.

A través da aplicación web ItzulpenFlow, poderás controlar todas as fases do traballo, desde que solicites o orzamento ata que recibas a tradución ou corrección.

Se queres máis información, enche o formulario

Responsable: Elhuyar

Obxectivo: Xestión das solicitudes e consultas realizadas.

Lexitimación: Permisos obtidos, interese lexítimo e cumprimento da normativa.

Destinatarios: Terceiros provedores de servizos (transferencias internacionais incluídas).

Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento, incluíndo o dereito a oporse a ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Orixe: Usuario.

Ler a política de privacidade