Ir o contido principal

Ademais do dicionario bilingüe Elhuyar, temos tamén outros dicionarios terminolóxicos que se poden consultar tanto en papel como na web ou en dispositivos móbiles. Contamos tamén cun servizo dirixido tanto a entidades públicas como privadas paira as que elaboramos dicionarios a partir da análise da súa documentación; devanditos dicionarios poden ser monolingües, bilingües ou multilingües.

Presentamos a continuación o resultado dalgúns dos nosos traballos terminolóxicos:

Se queres máis información, enche o formulario

Responsable: Elhuyar

Obxectivo: Xestión das solicitudes e consultas realizadas.

Lexitimación: Permisos obtidos, interese lexítimo e cumprimento da normativa.

Destinatarios: Terceiros provedores de servizos (transferencias internacionais incluídas).

Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento, incluíndo o dereito a oporse a ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Orixe: Usuario.

Ler a política de privacidade