Ir o contido principal

A tradución xerouse de maneira automática  (elia.eus)

Innovación social e procesos de transformación

Promovemos proxectos que beneficien á sociedade: promovendo o eúscaro e a convivencia entre linguas distintas; tentando pór a vida comunitaria e a cultura política ao servizo das políticas públicas; promovendo novos modelos de gobernanza; favorecendo que os axentes sociais convértanse en suxeitos activos; establecendo métodos de traballo baseados na diversidade e o consenso social; reforzando a identidade comarcal e local; fomentando a reflexión e o debate; etc. Paira iso valémonos de proxectos de investigación e experimentación.

Se queres máis información, enche o formulario

Responsable: Elhuyar

Obxectivo: Xestión das solicitudes e consultas realizadas.

Lexitimación: Permisos obtidos, interese lexítimo e cumprimento da normativa.

Destinatarios: Terceiros provedores de servizos (transferencias internacionais incluídas).

Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento, incluíndo o dereito a oporse a ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Orixe: Usuario.

Ler a política de privacidade