Ir o contido principal

Participación e transformación social

Promovemos procesos de participación cidadá e proxectos innovadores de transformación social tanto en institucións públicas como noutras empresas e organismos.

Procesos de participación cidadá

Facilitamos procesos que teñen como obxectivo conseguir que a cidadanía sexa un suxeito político activo.

Reflexións estratéxicas e procesos de reflexión

Deseñamos e desenvolvemos procesos de reflexión a nivel municipal, territorial e institucional.

Cohesión grupal e participación nas organizacións

Lideramos os procesos de organización, participación, traballo en equipo e mellora das relacións dentro das organizacións.

Innovación social e procesos de transformación

Diriximos programas paira promover e mellorar a innovación social tanto a nivel municipal como territorial.

Se queres máis información, enche o formulario

Responsable: Elhuyar

Obxectivo: Xestión das solicitudes e consultas realizadas.

Lexitimación: Permisos obtidos, interese lexítimo e cumprimento da normativa.

Destinatarios: Terceiros provedores de servizos (transferencias internacionais incluídas).

Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento, incluíndo o dereito a oporse a ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Orixe: Usuario.

Ler a política de privacidade