Ir o contido principal

Servizo integral de comunicación

Desenvolvemos estratexias de comunicación e asesoramos ás organizacións e realizamos labores de oficina de prensa: relacións cos medios de comunicación, notas de prensa, redes sociais, mailings, webs, boletíns…

Se queres máis información, enche o formulario

Responsable: Elhuyar

Obxectivo: Xestión das solicitudes e consultas realizadas.

Lexitimación: Permisos obtidos, interese lexítimo e cumprimento da normativa.

Destinatarios: Terceiros provedores de servizos (transferencias internacionais incluídas).

Dereitos: Dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento, incluíndo o dereito a oporse a ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Orixe: Usuario.

Ler a política de privacidade