Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

Disseny, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques

Els plans d'igualtat no són un objectiu en si mateix, sinó una eina que ajudi a avançar en la igualtat entre dones i homes. Per això, avaluem el grau de compliment i l'impacte d'aquests plans per a identificar així avanços i possibles resistències, i poder extreure conclusions. De manera paral·lela, fem també diagnòstics d'igualtat, atenent no sols les dades sinó també a les vivències i situacions de moltes dones, per al que integrem les seves veus en els processos. Finalment, basant-nos en els exercicis d'observació i escolta realitzats, dissenyem plans d'igualtat adaptats a cada realitat. En definitiva, oferim ajuda en tot el procés d'elaboració dels plans d'igualtat: observació de la realitat, planificació, intervenció i avaluació.

Si vols més informació, emplena el formulari

Responsable: Elhuyar

Objectiu: Gestió de les sol·licituds i les consultes realitzades.

Legitimació: Permisos obtinguts, interès legítim i compliment de la normativa.

Destinataris: Terceros prestadores de servicios, incluyendo transferencias internacionales.

Drets: Drets d'accés, rectificació i supressió de les dades i de limitació i oposició al seu tractament, incloent-hi el dret d’oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Origen: Usuari.

Mostra la política de privadesa