Vés al contingut

Es denomina mineria de textos (també coneguda com text mining o text analytics) al camp que agrupa les tècniques que permeten extreure dels textos informació estructurada o coneixement. Aquestes tècniques permeten analitzar de manera fàcil i eficient la informació codificada en els repositoris de textos (en alguns cas, de tipus big data), la qual cosa facilita enormement els processos de presa de decisió. Aquest ampli camp inclou diverses tasques, com són la classificació de textos, la seva agrupació, l'extracció d'entitats nominatives i d'opinions, la síntesi de documents i la recuperació d'informació. En l'actualitat les tecnologies de mineria de textos s'empren amb gran èxit per a respondre a les necessitats diverses dels governs, la recerca i els mercats. Les nostres principals línies de recerca són les següents:

  • Resultats multilingües de cerques monolingües
  • Classificació de llengües
  • Classificació de polaritat en textos d'opinió
  • Creació d'etiquetes temàtiques per a notícies
  • Creació de cronologies

Si vols més informació, emplena el formulari

Responsable: Elhuyar

Objectiu: Gestió de les sol·licituds i les consultes realitzades.

Legitimació: Permisos obtinguts, interès legítim i compliment de la normativa.

Destinataris: Terceros prestadores de servicios, incluyendo transferencias internacionales.

Drets: Drets d'accés, rectificació i supressió de les dades i de limitació i oposició al seu tractament, incloent-hi el dret d’oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Origen: Usuari.

Mostra la política de privadesa